top of page

Kirkonrannan asemakaavaKirkonrannan asemakaavalla muodostetaan uusi omakotitalovaltainen asuinalue Limingan taajaman pohjoispuolelle. Asemakaavaratkaisun vaihtoehtoja on tutkittu kaavarunkojen avulla. Suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa Kirkonrannan alueesta laadukas ja ympäristönsä huomioon ottava uusi asuinalue.


Kaavoituksen yhteydessä alueelle on laadittu asemakaavan toteuttamista ohjaava rakentamistapaohje.


  • Valmistumisvuosi 2016

  • Tilaaja Limingan kunta

  • Laajuus noin 25 ha

bottom of page