top of page

Kilon kouluKilon koulu ja päiväkoti on osa Espoon kumppanuuskoulujen PPP-hanketta. Rakennuksessa toimii nelisarjainen 660 oppilaan alakoulu ja 8-ryhmäinen päiväkoti. Koulu on suunniteltu uudisrakennuksena vanhan Kilon koulun ja päiväkodin tontille, joka sijaistee Nuijalanpuiston puistoalueen rajalla etelään laskevalla rinnetontilla. Tontin puistomaisesta sijainnista huolimatta alueen liikennemelu on tullut huomioitavaksi tontin lounaispuolelta tiilimuuri- ja pengerrakentein. Pitkänomaisen tontin lounaisosassa sijaitsee päiväkoti. Koulun pihat ja kentät sijaitsevat tontin etelä- ja itäpuolilla. Tontin koillisnurkassa sijaitsee säilytettävä punainen Aspelinin puutalo piha-alueineen.

Koulun rakennusmassa on toteutettu viiteen eri toiminnallisuuksia sisältävään rakennussiipeen ja niitä yhdistävään keskusaulan ja ruokalan kokonaisuuteen. Ruokala sijaitsee rakennuksen ylemmässä kerrostasossa, josta katsomoporras laskeutuu ala-aulaan. Koulun näyttämö on avattavissa sekä salin että katsomoportaan suuntaan.


Perusluokkien siivet perustuvat kumppanuuskoulujen hanketta varten luotuun yhteiseen tilakonseptiin, joka on pedagogisesti toiminnallinen, muuntojoustava ja tilatehokas.

Päiväkotikonseptin suunnitteluratkaisun lähtökohtina ovat olleet viihtyisyys, valoisuus, turvallisuus, terveellisyys, virikkeellisyys, ratkaisun muuntojoustavuus ja esteettömyys. Päiväkodin tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa ja ne on ryhmitelty pareittain. Päiväkodilla on oma monitoimisalinsa ja erikokoisia ryhmätiloja. Monipuoliset, joustavat ja muunneltavat tilat mahdollistavat uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen käyttäjille sopivalla tavalla.

Rakennuksen julkisivujen materiaali- ja värimaailma on sopeutettu alueen asuntorakentamisen punatiilen ja punaisten kattojen värimaailmaan astetta ruskeammalla puhtaaksimuuratulla tiilellä. Yleisilmettä kevennetään vaalein levyjulkisivuin ja tehosteväriaihein.

Valmistuessaan rakennus täyttää Sisäilmayhdistys ry:n Terve Talo -kriteerin sekä RTS-luokituksen neljä tähteä. Rakennuksen energialuokka on A.

  • Valmistumisvuosi 2023

  • Tilaaja Espoon kaupunki

  • Laajuus n. 9340 brm²

bottom of page