top of page

Kevitsan kaivoksen asemakaavaKevitsan kaivoksen asemakaava on hankekaava ja se on laadittu ainoastaan kaivostoiminnan tarvitsemia rakennuksia varten. Asemakaavan tarkoituksena on todeta kaivoksen nykyinen rakennettu tehdasalue sekä mahdollistaa toimintaan liittyvien rakennusten rakentaminen asemakaavalla. Asemakaavan suunnittelualue käsittää kaivosalueesta (kaivospiiristä) vain kaivoksen keskeisen toiminta-alueen, jonne rakentaminen keskittyy.


  • Valmistumisvuosi 2015-

  • Tilaaja FQM Kevitsa Mining Oy, Sodankylän kunta

  • Laajuus noin 150 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy

bottom of page