top of page

Keravanjoen monitoimitaloKeravanjoen monitoimitalo on lähes tuhannen oppilaan yhtenäiskoulu. Se on myös alueensa asukkaiden keskeinen kohtaamispaikka, eri käyttäjäryhmiä joustavasti ja monipuolisesti palveleva rakennus, jonne on mukavaa, helppoa ja turvallista tulla.


Rakennus sijoittuu maisemallisesti arvokkaaseen Keravanjokilaaksoon, Keravan keskustan itäpuolelle. Kolmionmuotoinen tontti rajoittuu pohjoissivultaan rautatiehen, ja idässä Keravanjoen toisella puolen kulkee moottoritie. Tontilla sijainnut vanha koulu purettiin hankkeen alussa.


Kompaktiin kaksikerroksiseen rakennukseen pääsee sisälle kolmesta suunnasta. Oppilaspihat sijoittuvat talon länsipuolelle, jolloin ne ovat suojassa moottoritien melulta. Pohjoispuolella sijaitsee melumuurin rajaama koulun urheilukenttä, joka on myös kaikkien keravalaisten käytössä. Betonirunkoisen, kaksikerroksisen rakennuksen ulkoseinillä vaihtelevat vaalea tiili ja lämminhenkinen puuverhous. Pitkien julkisivupintojen mittakaavaa on rytmitetty vaihtelevalla aukotuksella, puupintojen pystyrimoituksella sekä liseeneillä.


Puuverhous jatkuu sisäänkäynneiltä aulaan, jossa seinien ja katon rimaverhous parantaa akustiikkaa ja tuo lämpöä avaraan tilaan. Aula jakaa neliömäisen rakennuksen oppimistilat neljään vapaamuotoiseen lohkoon. Aulan keskellä on monitoimitila ”höntsäsali”, jonka lisäksi aulaan liittyvät myös ruokailutilat, näyttämö, kahvio ja projektitila. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat esikoulun ja alaluokkien oppimistilat sekä taito- ja taideaineet ja liikuntasali. Viides- ja kuudesluokkalaisten sekä yläkoululaisten tilat erikoisluokkineen kuten myös hallinnon tilat ovat yläkerrassa.


Monitoimitalon tilat on suunniteltu muuntumaan joustavasti niin päivittäisen käytön vaihteleviin tarpeisiin kuin rakennuksen elinkaaren aikana vaihtuviin käyttötarkoituksiin. Rakennus hyödyntää osin uusiutuvaa aurinkoenergiaa ja maalämpöä.


  • Valmistumisvuosi 2021

  • Tilaaja Keravan kaupunki

  • Laajuus 11 100 m²bottom of page