Keravan terveyskeskus


Vuonna 1978 rakennetussa Keravan terveyskeskuksessa tehtiin toiminnallisia tilamuutoksia 1- ja 2- kerroksissa sekä kellarissa. Muutosalueilla uusittiin myös talotekniikka.


1. kerroksessa uudistettiin kokonaan akuutin vastaanoton tilat paremmin asiakkaat ja toiminta huomioiden. Uudet tilat sisältävät mm. odotus-, ilmoittautumis-, vastaanotto-, toimenpide – ja tarkkailutilat. Vanha uima-allas ja käsiarkisto purettiin 1. kerroksesta. Näiden tilalle rakennettiin vastaanottohuoneita ja henkilökunnan taukotilat. Lisäksi 1. kerroksen toimenpideyksikkö uudistettiin puku- ja pesutiloineen. 2. kerroksessa akuuttihoidon osastolla ja kuntouttavan hoidon osastolla tehtiin kansliamuutoksia sekä uusittiin lääkehuoneet. Kotisairaalan poliklinikkahuone uudistettiin.

Kellarikerroksessa purettiin apuvälinevarasto ja sen tilalle rakennettiin uusi lähiarkisto.


Terveyskeskuksen toiminnallisten muutosten työmaan kanssa eteni Taiteen edistämiskeskuksen TAIKE:n taideprojekti, jossa eri puolille terveyskeskusta toteutettiin tilataidetta. Muutosalueella mm. akuutin vastanoton aula/odotustilat kuuluivat taideprojektiin.


  • Valmistumisvuosi 2020

  • Tilaaja Keravan kaupunki

  • Laajuus 1600 m²