top of page

Keravan terveyskeskus


Vuonna 1978 rakennetussa Keravan terveyskeskuksessa tehtiin toiminnallisia tilamuutoksia ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sekä kellarissa. Muutosalueilla uusittiin myös talotekniikka.


Ensimmäisessä kerroksessa uudistettiin akuutin vastaanoton tilat huomioimaan asiakkaat ja toiminta paremmin. Uudet tilat sisältävät muun muassa odotus-, ilmoittautumis-, vastaanotto-, toimenpide- ja tarkkailutilat. Vanhan uima-altaan ja arkiston tilalle rakennettiin vastaanottohuoneita ja henkilökunnan taukotilat. Lisäksi ensimmäisen kerroksen toimenpideyksikkö uudistettiin puku- ja pesutiloineen.


Toisessa kerroksessa akuuttihoidon osastolla ja kuntouttavan hoidon osastolla tehtiin kansliamuutoksia sekä uusittiin lääkehuoneet. Myös kotisairaalan poliklinikkahuone uudistettiin. Kellarikerroksessa purettiin apuvälinevarasto ja sen tilalle rakennettiin uusi lähiarkisto.


Terveyskeskuksen toiminnallisten muutosten työmaan kanssa eteni Taiteen edistämiskeskuksen taideprojekti, jossa eri puolille terveyskeskusta toteutettiin tilataidetta. Muutosalueella muun muassa akuutin vastanoton aula ja odotustilat kuuluivat taideprojektiin.


  • Valmistumisvuosi 2020

  • Tilaaja Keravan kaupunki

  • Laajuus 1600 m²

bottom of page