top of page

Kempeleen tontinluovutuskilpailu ja Kempeleen keskustan kaavarunkoVoitimme vuonna 2016 käydyn Kempeleen Kuntakeskuksen kaavoitus- ja tontinluovutuskilpailun yhteistyössä Sito Oy:n ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:n kanssa. Kilpailun tavoitteena oli laajentaa Kempeleen keskustaa ja löytää alueelle arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja rakentaminen voidaan toteuttaa. Kilpailuehdotuksessa aluetta halkaisee tiimalasin muotoinen aukio- ja puistosarja, jota ympäröivät kerrostalot ja townhouse-asunnot. Ehdotuksessa on yhteensä noin 65 000 k-m² monipuolista asumista sekä liike- ja palvelutiloja.


Kilpailuvaiheen jälkeen vuonna 2017 suunnitelma on tarkennettu asemakaavarungoksi, jossa on huomioitu Kempeleen kunnan ja alueen toimijoiden tavoitteet alueen kehittämiselle.

  • Valmistumisvuosi 2017

  • Tilaaja Kempeleen kunta

  • Suunnitteluyhteistyössä Sito Oy ja Hartela Pohjois-Suomi Oy

bottom of page