top of page

Karhulan koulukeskusLukkaroinen Arkkitehtien ja Arkkitehdit Davidsson Tarkelan yhteinen ehdotus Propelli palkittiin jaetulla toisella palkinolla Kotkan Karhulan koulukeskuksen yleisessä arkkitehtuurikilpailussa.


Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen koulu- ja kirjastorakennus Karhulan keskustaan. Koulukeskuksen odotetaan liittyvän saumattomasti Karhulan keskustan rakennusperintöön ja lisäävän keskusta-alueen vetovoimaisuutta. Pedagogisena tavoitteena oli yhteisöllinen, toiminnallisen ja tutkivan oppimisen, sekä tiimityöskentelyn mahdollistava muuntojoustava oppimisympäristö yläkoululaisille ja lukiolaisille.


Kilpailuun jätettiin kaikkiaan 59 ehdotusta Propellin sijoittuessa toiseksi. Ehdotuksen ansiona tuomaristo piti luontevaa liittymistä olemassa olevaan Karhulan kouluun, pihapiiriin ja kaupunkiympäristöön. Erityiskiitokset saivat kirjaston edusaukion mitoitus ja hahmo katutilassa. Puurakenteisen uudisosan koettiin luovan ”muistuman alueella olleesta vanhasta rakennuskannasta, mutta modernina versiona se synnyttää myös kokonaan uuden kerroksen”. Vaihtelevat massojen korkeudet sovittavat rakennuksen ympäristöönsä ja elävä, omaleimainen kattomaailma keventää rakennuksen ilmettä. Tuomaristo piti rakennuksen julkisimpien osien - aulan, kirjaston ja nuorisotyön tilojen – tunnelmasta sekä liittymisestä toisiinsa, koulun tiloihin ja ulkotilaan. Liittyminen olevaan koulurakennukseen koettiin ratkaistun ehdotuksessa loistavaksi.


Solwers-yhtiöiden Lukkaroiden Arkkitehdit Oy:n ja Arkkitehdit Davidsson Tarkelan Oy:n lisäksi ehdotuksen laatimiseen osallistui Loci Maisema-arkkitehdit Oy.

bottom of page