top of page

Kaakkurin koulu ja Kaakonpojan päiväkotiVuonna 2004 valmistunut Kaakkurin koulu oli aikanaan Oulun suurin peruskoulu sekä aikansa suurin kouluhanke Pohjoismaissa. Rakennukseen sijoittuu ala- ja yläkoulu sekä Kaakonpojan päiväkoti. Koulun ytimenä on kaksikerroksinen aula, josta käytävät luokkahuoneisiin lähtevät. Luokkahuoneiden väleissä on leveitä aukkoja, jotka sujuvoittavat oppilasryhmien yhteistoimintaa. Rakennusta suunniteltaessa otettiin askelia kohti myöhemmin suosioon tulleita avoimia oppimisympäristöjä. Rakennuksessa on useita sisäänkäyntejä. Isommat oppilaat kulkevat pääovesta ja pienemmät käyttävät sivuovia. Näin eri-ikäiset oppilaat opiskelevat ja toimivat omissa soluissaan. Pienimmille koululaisille on rajattu myös omat alueet ulkoiluun. Päiväkodin tilat ja piha ovat erillään koulun tiloista.


  • Valmistumisvuosi 2004

  • Tilaaja Oulun kaupunki

  • Laajuus 12 700 m²


bottom of page