top of page

Iin Ojakylän osayleiskaavaIin Ojakylän osayleiskaavalla muutetaan ja laajennetaan kaavan laatimishetkellä alueella voimassa olevaa, vuonna 1996 hyväksyttyä, Iin keskustaajaman osayleiskaavaa. Ojakylän osayleiskaavan keskeisimpänä tavoitteena on ohjata kauniin luonnonympäristönsä ja hyvän saavutettavuutensa vuoksi asuinrakennuskohteena houkuttelevan Ojakylän alueen täydennysrakentamista.


Laadittu osayleiskaava koostuu rakenteellisesti kolmesta kyläkuvan mukaisesti rakennettavasta alueesta. Tärkeänä teemana kaavassa korostuu alueen maaseutumaisen ilmeen säilyttäminen ja uudisrakentamisen ohjaaminen kylärakenteen ja maiseman kannalta tarkoituksenmukaisille alueille. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kaavassa. Maanomistajien tasapuolisuus uusien rakennuspaikkojen osoittamisen osalta on tarkasteltu kiinteistökohtaisesti.


  • Valmistumisvuosi 2007

  • Tilaaja Iin kunta

  • Laajuus noin 223,2 ha

bottom of page