top of page

Haukiputaan keskuksen kehittämissuunnitelma ja asemakaavan muutosHaukiputaan keskuksen kehittämissuunnitelman tavoitteena oli tarkastella Haukiputaan keskustan alueelle aiemmin tehtyjen suunnitelmien ajantasaisuutta. Suunnitelmassa myös tutkittiin alueen liikenteellistä toimivuutta sekä kaupallisten palveluiden ja keskusta-asumisen edellytyksiä laajemmassa mittakaavassa. Laadittua kehittämissuunnitelmaa käytetään alueelle osa-alueittain laadittavien asemakaavojen pohjana.


Haukiputaan keskuksen asemakaavamuutoksessa suunnittelu kohdistui laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamisen kannalta keskeisimmille ja ajankohtaisimmille alueille. Suunnittelussa keskityttiin erityisesti alueen asumismahdollisuuksien monipuolistamiseen. Asemakaavan muutoksella vahvistettiin alueen identiteettiä Haukiputaan suuralueen keskuksena lisäämällä alueen asuinkerrostalojen ja liikerakentamisen mahdollisuuksia.


  • Valmistumisvuosi 2014-2015

  • Tilaaja Haukiputaan kunta ja Oulun kaupunki

  • Laajuus Kehittämissuunnitelma-alue 11,9 ha Kaava-alue 3,5 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä Plaana Oy

bottom of page