top of page

Haapajärven kylien maankäyttöselvitykset ja rakentamistapaohjeMaankäyttöselvitykset on laadittu ohjaamaan rakentamista Haapajärven Oksavan ja Autiorannan sekä Ylipään ja Kumisevan kyläalueilla. Selvitykset perustuvat työn aikana tehtyihin selvityksiin sekä jo olemassa olleisiin lähtötietoihin.


Selvitysten perusteella alueilta on tehty edullisuusvyöhyketarkastelu ja vaikutusten arviointi. Työn perusteella on annettu suosituksia ja ohjeita tulevaa maankäytön suunnittelua varten. Maankäyttöselvitysten osana on laadittu myös haja-asutusalueen rakentamistapaohje, joissa rakentamisen pääperiaatteet määritellään tarkemmin.


  • Valmistumisvuosi 2013

  • Tilaaja Haapajärven kaupunki

  • Laajuus Oksava-Autiorannan selvitysaluee noin 3 600 ha Ylipää-Kumisevan selvitysalue noin 520 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä VSU maisema-arkkitehdit Oy, Natans Oy, Pöyry Finland Oy

bottom of page