top of page

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035Haapajärven keskustan osayleiskaavan tavoitevuosi on 2035. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja se on luonteeltaan yleispiirteinen aluevarauskaava. Suunnittelualue käsittää Haapajärven keskusta-alueet ja sen lähiympäristön.


Osayleiskaavalla pyritään tiivistämään Haapajärven yhdyskuntarakennetta ja kehittämään keskustaa ja sen lähiympäristöä viihtyisänä asuinympäristönä. Suunnittelussa on korostettu Haapajärven alueen paikallisia vahvuuksia kuten ranta- ja peltomaisemia. Tärkeänä lähtökohtana on ollut Haapajärven läpi kulkevan Kalajoen mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen niin rakentamisen kuin joen virkistyskäytönkin suhteen. Lisäksi tärkeänä teemana korostuu kevyen liikenteen reittien kehittäminen.


  • Valmistumisvuosi 2014

  • Tilaaja Haapajärven kaupunki

  • Laajuus noin 3 560 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä VSU maisema-arkkitehdit Oy, Plaana Oy, Natans Oy ja Pöyry Finland Oy

bottom of page