top of page

City-kulman asemakaavamuutosAsemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kemin keskustaan sijoittuvan City-kulman korttelin kehittäminen ja täydennysrakentaminen. Nykyisen liikerakentamisen lisäksi kortteliin osoitetaan asuin- ja hotellitoimintoja.


Asemakaavan suunnittelussa on huomioitu Kemin ruutukaavakeskustan kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Uudisrakentamisen sopivuutta olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on tutkittu viitesuunnitelmavaihtoehtojen avulla.


  • Valmistumisvuosi 2018

  • Tilaaja Kemin kaupunki

  • Laajuus 0,35 ha

bottom of page