City-kulman asemakaavamuutos


Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kemin keskustaan sijoittuvan City-kulman korttelin kehittäminen ja täydennysrakentaminen. Nykyisen liikerakentamisen lisäksi kortteliin osoitetaan asuin- ja hotellitoimintoja.


Asemakaavan suunnittelussa on huomioitu Kemin ruutukaavakeskustan kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Uudisrakentamisen sopivuutta olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on tutkittu viitesuunnitelmavaihtoehtojen avulla.


  • tilaaja Kemin kaupunki

  • Kaava-alueen laajuus 0,35 ha

  • valmistumisvuosi 2018

OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys