top of page

Ankkurilahden asemakaavan muutos ja laajennusAnkkurilahden asemakaavan muutos ja laajennus täydentää vuonna 2009 lainvoimaiseksi tullutta laatimaamme Ankkurilahden asemakaavaa. Ankkurilahden kaavoitusprosessin tavoitteena on ollut muodostaa Tupoksen Ankkurilahden alueesta kuntakuvalliset vaatimukset täyttävä, vetovoimainen ja maisemakuvallisesti korkealaatuinen, kaupan, teollisuuden ja työpaikkojen alue.


Kaavalaajennuksella alueelle on osoitettu uusia tontteja, joille on mahdollisuus sijoittaa liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen toimintoja.


  • Valmistumisvuosi 2011

  • Tilaaja Limingan kunta

  • Laajuus noin 17,2 ha

bottom of page