Toimiston ensimmäiset työt olivat kaavoitusprojekteja, ja kaavoitustiimimme jatkaa ansiokasta työtä edelleen. Olemme menestyneet myös useissa maankäytön suunnittelukilpailuissa vuosien varrella.

Erikoistuminen: Ydinosaamistamme on kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu. Palveluumme sisältyy maankäytön suunnittelu laajoista yleiskaavoista aina yksityiskohtaisiin asemakaavoihin ja tontinkäyttösuunnitelmiin. Osaamisalueeseemme kuuluvat myös muut maankäytön erityissuunnitelmat kuten rakennusjärjestykset, maankäyttöselvitykset, kehittämissuunnitelmat sekä alueinventoinnit.

Kokonaisvaltaisesti: Meille on tärkeää luoda ympäristöön istuvia laadukkaita kokonaisuuksia. Siksi perehdymme huolella suunnittelualueeseen sekä tilaajan toiminnallisiin ja laadullisiin tavoitteisiin. Suunnittelun aikana koemme tärkeäksi jatkuvan vuorovaikutuksen.