Merenojan yhtenäiskoulun kilpailun voitto

Merenojan uuden yhtenäiskoulun rakentaminen Kalajoella alkaa syksyllä. KVR-kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n ehdotus Nopat. Uudisosa koostuu kolmesta rakennusmassasta; nopasta, joita yhdistää ”keskustori” Plassi. Ratkaisulla on saavutettu helposti hahmottuva ja orientoitava, erilaisiin opetusmetodeihin muuntuva kokonaisuus, jossa on lyhyet etäisyydet paikasta toiseen. Uuteen kouluun tulee ala- ja yläkoulun opetustilojen lisäksi lisätiloja lukiolle, oppilashuollontilat, kaupungin vapaa-ajantoimen tiloja sekä viralliset mitat täyttävä liikuntahalli katsomoineen. Paikallisuus on huomioitu mm. solujen nimeämisessä; esimerkiksi alkuopetus ”Pakat” koostuu ekaluokkalaisten Pikkupakasta ja tokaluokkalaisten Isopakasta.

Uuden yhtenäiskoulun kantavia teemoja on tuoda energia ja kestävä kehitys osaksi oppisisältöjä ja käytännön oppimisympäristöjä ja näin lisätä energiatietoisuutta. Plassiin sijoittuu energiapiste, josta oppilaiden on mahdollista seurata reaaliaikaisesti muun muassa rakennuksen veden- ja sähkönkulutusta sekä koulun katolla olevien aurinkopaneeleiden sähköntuotantoa. Uudessa koulussa jatketaan Kalajoella jo tuttua ja hyväksi havaittua liikkuvan koulun ajatusta, joka pyrkii edistämään oppilaiden hyvinvointia. Koulun sisä- ja ulkotilat kannustavat lapsia ja nuoria liikkeeseen, esimerkiksi sisäoppimisympäristöissä on liikkumaan houkuttelevia puolapuita ja hyppelykiviä.

Kokonaisuus valmistuu sisäpuolisilta osin heinäkuussa ja pihatöiden osalta lokakuussa 2020. Uudisrakennus liittyy tontilla olevaan lukiosiipeen, muut vanhat koulurakennukset puretaan uuden koulun alta pois kahdessa vaiheessa. Uuden oppimissuunnitelman mukaisesti suunniteltu koulu on mitoitettu noin tuhannelle oppilaalle ja sadan hengen henkilökunnalle. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 13 000 brm2, josta liikuntahallirakennuksen osuus on 2 420 brm2. KVR-hankkeen toteuttaja on YIT Talo Oy, rakennesuunnittelija WSP Finland Oy ja talotekniikan suunnittelijana Sweco Talotekniikka Oy.