Jukebox voittoon Kuopiossa

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy voittoon Kuopionlahden avoimessa kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa ehdotuksella ’Jukebox’

”Kuopion soiva ja sykkivä sydän” -arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli ratkaista Kuopionlahdelta torille ulottuvan vyöhykkeen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen luonne sekä löytää taidelukio Lumitille sekä Hotelli- ja kongressikeskukselle korkeatasoiset rakennussuunnitelmat. Suunnittelutehtävän ydinalue oli Musiikkikeskuksen ympäristö.

Ehdotuksemme perustuu vahvaan kaupunkirakenteelliseen ideaan, jossa voimakas puistomaisten aukioiden sarja tunkeutuu kaupungin ytimeen. Aukionauhaa rajaavat tiiviisti uudisrakennukset Lumit, hotelli- ja kongressikeskus sekä kokonaisuuteen kytkeytyvä uudistettu Musiikkitalo. Ehdotuksen arkkitehtuuri luo yhtenäisen ja vahvan identiteetin omaavan julkisten rakennusten kokonaisuuden Kuopionlahden sydämeen. Toiminnot jakaantuvat suunnitelmassa julkiseen palvelujalustaan ja yksityisempiin huippuihin. Huiput porrastuvat rakennusmassan rytmin mukana mahdollistaen miellyttäviä näkymiä ja oleskeltavia viherkattopihoja. Jalustaa reunustavat toiminnot ovat ihmisille avautuvia tiloja: kahviloita, liiketiloja, näyttelytiloja, monitoimitiloja ja esitystiloja.Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat laativat Kuopionlahden alueelle yleissuunnitelman, jossa osoitettiin maankäytön perusratkaisujen lisäksi erityisesti kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisajatus, kaupunkirakenne sekä alueen toiminnallinen luonne ja liikennejärjestelyt. Puisto- ja viheralueet sekä rantavyöhyke liitettiin osaksi kokonaisuutta.

Kilpailun toisessa vaiheessa suunnitelmaa tarkennettiin ydinalueen (Lumit ja Hotelli- ja kongressikeskus) ja siihen saumattomasti liittyvän Musiikkikeskuksen ympäristön ja sen lähialueiden osalta. Kortteleiden nauha, puistoaukioiden sarja ja Kuopionlahden järvimaisema on ehdotuksessa yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja kuopiolaisten uudeksi olohuoneeksi.