Jynkän koulun vihkiäiset 30.11.2017 Kuopiossa

Jynkän koulun avajaisjuhlia vietettiin 30.11.2017 Kuopiossa. Rakennus on ollut käytössä jo elokusta alkaen.Jynkän koulu on uuden opetussuunnitelman mukainen koulurakennus, jonka opetustilat on tarkoitettu esikoululaisille ja alakoululaisille. Opetustilat ovat avoimia ja muuntojoustavia. Rakennuksessa on myös Jynkän kirjasto, joka toimii iltaisin itsepalveluperiaatteella.

Jynkän koulun yhtenä tärkeänä painopistealueena on liikunta, mikä näkyy paitsi monipuolisina ulkoliikunta-alueina myös hyvin varusteltuna liikuntasalina, jonka yhteydessä on volttimonttu. Liikuntapainotteisuus näkyi myös koulun avajaisjuhlassa, jossa toinen koulun kummeista, vammaisurheilija Marjaana Heikkinen, oli juhlapuhujana.

Avajaisjuhlia vietettiin koulun sydämenä toimivassa ruokasalissa. Juhlan ohjelmisto koostui pääasiassa koulun oppilaiden toteuttamasta ohjelmasta. Oppilaiden esityksistä välittyi yhdessä tekemisen riemu, jota uusi koulurakennus oli tukenut. Vihkiäisten esittelykierroksella kuultiin opettajilta, että he olivat hyvin tyytyväisiä uudenlaiseen, avoimeen oppimisympäristöön eivätkä halua enää palata vanhaan suljettuihin luokkiin perustuvaan koulurakennukseen.